Cây Chân Danh, Đỗ Trọng Nam có tác dụng chữa trị chân tay tê mỏi Celastraceae(Dây gối)

Công dụng: Vỏ thân sắc uống bổ gan thận, an thần, giảm đau mỏi (Viện Dược liệu).
Cây Chân Danh, Đỗ Trọng Nam có tác dụng chữa trị chân tay tê mỏi

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Vỏ thân sắc uống bổ gan thận, an thần, giảm đau mỏi (Viện Dược liệu).