Mẫu đơn bì có tác dụng chữa trị bệnh gì? |Paeonia suffruticosa Andr. Paeoniaceae

Mẫu đơn bì có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Mẫu đơn bì mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Mẫu đơn bì dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Mẫu đơn bì có tác dụng chữa trị bệnh gì? |Paeonia suffruticosa Andr.

Mẫu đơn bì có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Mẫu đơn bì mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Mẫu đơn bì dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Mẫu đơn, Đơn bì, Bạch thược, Màu đàn (Tày), Phú quý hoa, hoa vương
Tên khoa học: Paeonia suffruticosa Andr. Họ: Paeoniaceae
Công dụng: Nhức đầu, đau khớp, ho ra máu, bế kinh (Vỏ rễ).
#Maudon #Donbi #Phuquyhoa